FIRST LEGO LİGİ (FLL) TURNUVA
FLL TURNUVALARIN AMACI:
FLL turnuvalarının amacı, çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirirken, sosyal sorumluluklarının farkında olan, takım çalışması yapabilen, çevresindekilere ve doğaya saygılı birer birey olmalarına da katkıda bulunmaktır.

FLL DEĞERLERİ
• biz bir takımız,
• koçlarımızın ve danışmanlarımızın rehberliğinde, çözüme ulaşmak için işleri biz yaparız,
• arkadaşça rekabet kurallarına uyarız,
• keşfettiklerimiz, kazanmaktan daha önemlidir,
• deneyimlerimizi başkalarıyla paylaşırız,
• yaptığımız her şeyde duyarlı profesyonellik gösteririz ve eğleniriz.

DUYARLI PROFESYONELLİK
• duyarlı profesyonellik terminolojisini bilerek tam olarak tanımlamıyoruz. Hepimiz için farklı bir anlamı olabilir ve olmalı.
Ancak, bazı uygun anlamlarını belirtebiliriz.
• duyarlı tavırlar ve davranışlar “kazan-kazan” yaklaşımlardır,
• duyarlı insanlar diğerlerine saygı duyar ve bunu hareketleriyle gösterir,profesyoneller, özel bilgilere sahip olup, toplum
tarafından bu bilgiyi sorumlu şekilde kullanmak üzere güvenilirler,
• dolayısıyla duyarlı profesyoneller hem başkalarına, hem de kendilerine değerli katkılarda bulunurlar,
• uzun dönemde, duyarlı profesyonellik, hayata anlam katmanın bir parçasıdır,
• eğer biri profesyonel olup, bilgisini duyarlı bir tavırda kullanırsa, toplumda herkes kazanır,
• bu şekilde davranan biri hem topluma katkıda bulunur, hem de dürüst ve hassas davrandığını fark ederek
• kendini daha iyi hisseder; bu da az birşey değildir.

ETKİNLİĞİN FELSEFESİYLE İLGİLİ:
• Çocuklar her şeyden önce gelir. FLL, çocuklar bilim ve teknoloji konularında şevkle çalışıp, eğlensinler diye var.
• İşi çocuklar yapacak. Bu onların öğrenme ve büyümeleri için bir fırsat. Programlamayı, araştırmayı, çözüm üretimini, robotçalışmalarını: tüm işleri çocuklar yapacaklar. Cevap bulmaya destek olabiliriz, ancak cevabı vermeyiz, çocuklar adına karar almayız.
• FIRST® LEGO® League çocuk merkezli bir etkinliktir.
• FLL sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir etkinliktir. Çocukların gerçek kazanımı turnuvaya kadar olan süreçtir.