Eğitim Metodumuz

Denizkızı Akademi' de ana dili İngilizce olan profesyonel öğretmenlerimiz British Council tarafından tavsiye edilen Engage-Study-Activate(ESA) metodunu kullanmaktadırlar. Bu metodun basamakları;

Engage - İlgiyi çek

Hayatımızda ilgimizi çeken konuları pür dikkat dinleyerek kendimize katmaya çalışırız. Tıpkı bunun gibi ilgisi çekilen öğrenci daha etkili öğrenir. Bu nedenle öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi motive etmek ve ilgilerini çekmek için DVD, ilginç hikayeler, kişisel konular, müzik, popüler kültür ve ünlü kişilerden etkili alıntılar yaparak dersleri daha da ilginç hale getirirler.

Study - İncele

Bu bölümde öğretmenlerimiz öğrenilen yeni dilin bütün yönlerinin işlevlerini (nasıl kullanılır), yapılarını (nasıl oluşturulur) ve anlamlarını sunarlar. Bu çalışma safhasının odağı hatasızlık üzerinedir ve öğrencilerimiz, yabancı öğretmenleriyle İngilizce'nin bütün parçalarını, belirli bir sesin nasıl telaffuz edileceğinden, uzun bir okuma parçasında yazarın heyecan yaratmak için kullandığı tekniklere kadar ayrıntılı olarak incelemeye koyulurlar.

Activate - Etkinleştir

Denizkızı Akademi'nin en önemli amacı öğrencilerin dili kullanmalarıdır. Bu nedenle öğrencileresürekli olarak, öğrendikleri yeni bilgileri eskilere ilave ederek konuşma fırsatı verilir. Daha özgür çalışmalarla dilin daha konuşkan bir şekilde kullanılması tercih edilir ve bu safhada odak noktası akıcı konuşmadır. öğrencilerimiz daha fazla konuşarak gerçek hayatı prova ederler.