Conversation

      8 haftalık konuşma kursu sınıflarımız 48 saati içerir

Kursun Amaçları:

•  Akıcı İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek,

•  İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek,

•  Telaffuz, diksiyon ve tonlamayı geliştirmek,

•  Sosyal ortama göre uygun resmi dili kullanabilmek.

 

Kursun İçeriği : Konuşma kursunda, yukarıdaki amaçların ışığında; bilgi ve pratik ağırlıklı dengeli bir eğitim sistemi mevcuttur. Öğrenciye serbestlik sağlayan tartışma konuları sınıfın profiline göre oluşturulur. Konular Gündelik İngilizce, Sosyal Etkileşim ve Güncel Oluşumları kapsamaktadır.