Zeka oyunlarının çocuklar için faydaları

Zeka ve akıl, bireylerin yaşamları boyunca en çok faydalandıkları yeteneklerin başında yer alıyor. Bu yüzden çocukların erken yaşlardan itibaren eğitimlerinde bu yeteneklerin gelişimine yönelik araçlara öncelikle yer verilmesi gerekiyor. Zeka gelişimini sağlayan bu araçların başında, adından da anlaşılacağı gibi zeka oyunları geliyor.

Zeka oyunları çok geniş bir alanı kapsıyor. Satranç gibi strateji oyunları, sudoku gibi mantık oyunları, soma küpü, tangram gibi mekanik oyunlar, sözcük oyunları, görsel oyunlar ve benzerleri birçok farklı başlıktan sadece birkaçı...

çocuklar ilgi duydukları alanlardaki oyunlara daha kolay uyum sağlayıp başarılı olurlar. Onlara uygun oyunları belirlemek, bu oyunları öğretmek ve çocukları oyun oynamaya teşvik etmek de tabii ki onları iyi tanıyan öğretmenlerine ve ebeveynlerine düşüyor.

Zeka oyunlarından basılı olanlarını çeşitli dergi, kitap ve gazete köşeleri aracılığıyla edinmek mümkün. Satranç zaten kolay edinilebilir ve aile içindeki diğer bireylerin de severek oynayacağı bir oyun olduğundan, aile içi ilişkilerin gelişmesine de yardımcı olur. Soma küpü, tangram gibi mekanik oyuncaklar ise kitabevlerinde ya da çeşitli oyuncakçılarda bile bulunabiliyor.

Zeka oyunlarının bir diğer önemli yanı da, ailelerin çocuklarının üstün zekalı olup olmadığını anlayabilmelerine yardımcı olması. örneğin, çocuklara özel hazırlanmış bir sudokuyu sizin çocuğunuz bariz şekilde diğer çocuklardan çok daha hızlı çözebiliyorsa, bu onun üstün zekalı olduğuna küçük de olsa bir işaret olabilir. Bu durumda çocuğunuza zeka testi yaptırıp, erkenden onun daha doğru yönlendirebilirsiniz.

Zeka oyunlarının çocuklara sağlayacağı faydalar:

* Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar,

* Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,

* Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,

* Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,

* Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,

* Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,

* Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,

* Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,

* Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,

* Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir,

* Sosyalleşmeye yardımcı olur,

* Kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.